top of page

Eindhoven Maatjes

Hey! Wij zijn Eindhoven Maatjes

''Ik wil iets doen om mijn eigen situatie en de situatie van anderen te verbeteren.'' 

Erik Bukkems in het Eindhovens Dagblad in december 2021

In december 2021 deelde initiatiefnemer Erik Bukkems zijn persoonlijke verhaal

over eenzaamheid in het Eindhovens Dagblad. Dit artikel kwam op kerstavond online. Heel veel mensen herkenden zich in zijn verhaal. Samen met vier andere personen uit Eindhoven en omgeving kwam hij samen. Alle personen hadden eigen ervaringen met eenzaamheid; ieder op zijn/haar eigen manier.

Samen besloten ze in actie te komen en Eindhoven Maatjes op te richten. Met Eindhoven Maatjes worden ontmoetingsactiviteiten georganiseerd. Alle deelnemers staan open voor nieuwe contacten en alle leeftijden zijn welkom!

Eindhoven
Maatjes

Een vliegende start

De eerste activiteit van Eindhoven Maatjes was op 21 mei 2022; een stadswandeling. Deze stadswandeling trok 7 deelnemers inclusief 4 van de initiatiefnemers. Dit was ook onze verwachting. We hadden verwacht dat we samen met de initiatiefnemers leuke activiteiten gingen ondernemen en dat mensen die wilden, konden aansluiten.

De tweede activiteit was een BBQ op 30 juli 2022. En tot onze grote verbazing hadden we 30 aanmeldingen. Er bleek een enorme behoefte te zijn aan het laagdrempelig ontmoeten van nieuwe mensen. Deze BBQ was voor ons ook het teken om actief aan de slag te gaan met Eindhoven Maatjes. Er was immers een enorme behoefte aan ons aanbod.

De eerste wandeling op 21 mei 2022.

De tweede vergadering op 11 juni 2022.

De BBQ op 30 juli 2022.

Groei in
2023

Bouwen aan een sterke community

Nadat in 2022 bleek dat er een enorme behoefte was aan het laagdrempelig ontmoeten van nieuwe mensen, gingen we in 2023 verder bouwen aan een sterke community. Steeds meer mensen sloten zich bij ons aan. De online community verwelkomde haar 1000ste lid.

Daarnaast kregen we subsidie van de gemeente Eindhoven in het kader van het preventieakkoord. Op deze manier konden we een stabiel aanbod van ontmoetingsactiviteiten realiseren in 2023. 

Op 15 januari 2023 hebben we koekjes gebakken voor de buurt.

Eindhoven LiefdesMaatjes op 12 februari 2023.

De BBQ op 30 juli 2023 met 43 deelnemers.

Dromen in
2024

Eindelijk een stichting!

Sinds 27 februari 2024 is Eindhoven Maatjes onderdeel van de stichting Impulsmakers. In 2024 willen we van nog grotere betekenis zijn in de aanpak van eenzaamheid. Dit willen we bereiken door ons aanbod uit te breiden met cursussen en projecten.

Daarnaast hebben we nu voldoende vrijwilligers om persoonlijke gesprekken te voeren. Op deze manier kunnen we beter maatwerk leveren. Tot slot willen we in 2024 verder bouwen aan onze community en nog meer mensen bereiken die kampen met gevoelens van eenzaamheid.

bottom of page