top of page

Algemene voorwaarden 

Akkoord regels

Bij het inschrijven voor een evenement van Eindhoven Maatjes stemt elke deelnemer in met de vastgestelde regels van Eindhoven Maatjes, die tot doel hebben de veiligheid van de deelnemers te waarborgen. In geval van schending van deze regels behoudt de organisatie zich het recht voor om in te grijpen. De aard en ernst van de overtreding zullen worden meegewogen bij het bepalen van de passende maatregel.

Regel
Regels

#1 Behandel elkaar met respect - Wees aardig en beleefd. Behandel ieder zoals je zelf ook behandeld wenst te worden.

 

#2 Geen haatdragende taal of pesten - Zorg ervoor dat iedereen zich veilig voelt. Geen enkele vorm van pesten of discriminatie is toegestaan. Vervelende opmerkingen over religie, cultuur, seksuele geaardheid, geslacht, identiteit of mentale of fysieke aandoening worden niet getolereerd.

 

#3 Om hulp vragen mag! - Steun elkaar, mocht er iemand met een hulpvraag zitten, probeer elkaar onderling te ondersteunen en te helpen waar mogelijk. Laten we er voor elkaar zijn.

 

#4 Respecteer ieders privacy - Stuur geen ongevraagde privé berichten zonder daar eerst toestemming voor gevraagd te hebben op de pagina.

 

#5 Geen promoties of spam - Reclame en/of promoties van andere pagina's is niet de bedoeling. Mocht je ergens voor willen adverteren, vraag eerst toestemming aan het beheer. Spam is niet toegestaan.

 

#6 Donaties & geldinzamelingen - Eigen opgezette acties zijn niet toegestaan. Alle donaties & geld inzamelingen gaan via het beheer.

Verantwoodelijkhei
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Deelname aan evenementen georganiseerd door Eindhoven Maatjes geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. Eindhoven Maatjes faciliteert bijeenkomsten voor lotgenotencontact. Door deel te nemen aan een evenement aanvaard je de volledige verantwoordelijkheid voor je eigen handelingen en beslissingen.

 

Eindhoven Maatjes kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade, ongeacht de oorzaak ervan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van persoonlijke eigendommen, letsel, ongevallen, gezondheidsproblemen, incidenten of conflicten die zich kunnen voordoen tijdens een evenement. Hoewel Eindhoven Maatjes het evenement organiseert, dient benadrukt te worden dat het primair gericht is op lotgenotencontact. Elke aanwezige deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor het creëren en handhaven van een veilige omgeving.

 

Door deel te nemen aan een evenement van Eindhoven Maatjes vrijwaar je uitdrukkelijk Eindhoven Maatjes en haar bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers van enige aansprakelijkheid voor genoemde verlies, schade, incidenten, conflicten of andere mogelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit je deelname aan het evenement.

 

Het is belangrijk dat je je bewust bent van deze verklaring en dat je akkoord gaat met de voorwaarden voordat je deelneemt aan een evenement van Eindhoven Maatjes. Door deel te nemen, stem je in met het aanvaarden van volledige persoonlijke aansprakelijkheid voor je eigen handelingen en beslissingen en het vrijwaren van Eindhoven Maatjes van enige aansprakelijkheid.

Rolstoel
Toegankelijkheid rolstoel

Bij Eindhoven Maatjes houden wij rekening met deelnemers in een rolstoel. Helaas zijn niet alle evenementen geschikt voor rolstoelgebruikers. Dit heeft te maken met de locatie en het type evenement dat georganiseerd wordt. Om deze reden hebben wij de volgende maatregel genomen.

 

Alle evenementen die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers en waarbij de locatie rolstoelvriendelijk is, hebben een rolstoelsymbool in de foto. Op deze manier kunnen deelnemers in een rolstoel zien aan welke evenementen deelgenomen kan worden. 

 

Wij denken graag mee met rolstoelgebruikers. Als de locatie geschikt is voor rolstoelgebruikers, alleen het evenement niet, kunnen wij altijd kijken naar oplossingen.

 

Begeleiding en zorg

 

Iedereen bij Eindhoven Maatjes is behulpzaam. Helaas zijn wij geen professionele zorgorganisatie en beschikken wij niet over de kennis en kunde om rolstoelgebruikers te begeleiden en passende zorg te bieden. 

 

Indien je begeleiding en passende zorg nodig hebt, is het noodzakelijk om iemand mee te nemen die dit op zich kan nemen.

Richtlijnen
Richtlijnen

Kinderen op evenementen

Onze evenementen zijn voor deelnemers van 16 jaar en ouder. Wij willen voor iedereen toegankelijk zijn. Als ouder kan het soms lastig zijn om een oppas te regelen voor een kind. Daarom hebben we de volgende richtlijn opgesteld voor kinderen die jonger zijn dan 16 jaar: 

 

- Kinderen zijn welkom, mits vooraf aangegeven. Ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid voor hun kinderen en dienen ervoor te zorgen dat zij geen overlast veroorzaken. Daarnaast kan de organisatie kinderen voor bepaalde activiteiten uitsluiten die niet geschikt zijn voor kinderen.

 

Hopelijk is de richtlijn die we hanteren duidelijk. Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met de organisatie.

Alcoholgebruik tijdens evenement

Op evenementen van Eindhoven Maatjes is alcohol niet toegestaan. Wij willen deelnemers vragen om geen eigen alcoholistische dranken mee te nemen naar onze evenementen. Op deze richtlijn zijn de volgende uitzonderingen van kracht:

 

- Bij horecagelegenheden en externe locaties waar deelnemers zelf drank kunnen bestellen, is alcohol toegestaan. 

- Op evenementen die geschikt zijn voor alcoholgebruik zal de organisatie zelf zorgen voor alcoholistische dranken. Natuurlijk mag er dan wel alcohol gedronken worden.

- Er kunnen individuele afspraken gemaakt worden met personen waarbij een uitzondering op deze richtlijn gemaakt wordt. 

 

Natuurlijk is overmatig alcoholgebruik nooit toegestaan en zal er dan ook ingegrepen worden. Ook is het drinken van alcohol eigen verantwoordelijkheid.

 

Drugsgebruik

Op evenementen van Eindhoven Maatjes is drugs niet toegestaan. Wij willen deelnemers vragen om geen drugs mee te nemen naar onze evenementen. Indien er toch drugs gebruikt wordt, zullen er passende maatregelen genomen worden. Alle middelen van medicatie zijn vanzelfsprekend toegestaan. 

Roken

 Op evenementen van Eindhoven Maatjes is roken toegestaan. Dit geldt ook voor vapen en andere E-sigaretten. Graag willen we vragen om tijdens het roken geen overlast te veroorzaken en rekening te houden met de andere deelnemers. Binnen roken is verboden. Roken doe je buiten. 

Foto’s en video’s

 Het maken van foto’s en video’s is toegestaan op evenementen van Eindhoven Maatjes. De organisatie zelf maakt regelmatig foto’s en video’s ter promotie op de sociale media kanalen. Indien je liever niet op foto’s of video’s wil, dan dien je dit aan te geven bij de organisatie. Op deze manier kunnen wij hier rekening mee houden. 

Huisdieren

Wij hebben liever geen huisdieren op evenementen van Eindhoven Maatjes. Dit vanwege de overlast. Op deze richtlijn gelden de volgende uitzonderingen:

 

- Indien de aanwezigheid van een huisdier noodzakelijk is voor het functioneren van de deelnemer, dan is een huisdier toegestaan. Denk aan hulphonden.

- Als een evenement zich specifiek leent voor huisdieren, dan zijn huisdieren uiteraard welkom. Denk aan wandelingen in de bossen.

- Er kunnen individuele afspraken gemaakt worden met personen waarbij een uitzondering op deze richtlijn gemaakt wordt.

 

Indien je een huisdier mee wil nemen naar een evenement en je bent van mening dat er een uitzondering gemaakt kan worden, dan dien je contact op te nemen met de organisatie.

Vervoer

Bij evenementen van Eindhoven Maatjes dien je normaal gesproken zelf voor vervoer te zorgen, tenzij anders aangegeven. We kunnen helaas geen vervoer voor je regelen. Houd hier rekening mee wanneer je je aanmeldt voor een evenement.

We denken echter graag met je mee. Als je graag aanwezig wilt zijn bij een evenement, maar geen vervoer hebt, neem dan gerust contact met ons op. Misschien kun je met iemand meerijden.

Sanctebeleid
Sanctiebeleid

De-escalerend handelen

Eindhoven Maatjes handelt de-escalerend bij het optreden van conflicten tijdens evenementen. Het streven is om escalatie op evenementen te voorkomen, waardoor strenge maatregelen zelden direct worden genomen. Niettemin worden conflicten binnen de organisatie altijd zorgvuldig geëvalueerd, wat betekent dat het mogelijk is dat na een evenement alsnog passende en strenge maatregelen worden getroffen.

Sanctiebeleid

Ons sanctiebeleid is gericht op het oplossen van problemen en het bevorderen van respectvol gedrag binnen onze gemeenschap. Bij het opstellen van ons moderatiebeleid hebben we de volgende richtlijnen in acht genomen:

 

1 Regel overtreden: contact opnemen met deelnemer Als een deelnemer een regel overtreedt, nemen we contact op met de betreffende persoon om de situatie te bespreken. We willen graag begrijpen waarom de overtreding heeft plaatsgevonden en zoeken naar een passende oplossing om herhaling te voorkomen. Het doel van deze stap is om de deelnemer bewust te maken van zijn of haar gedrag en om verdere escalatie te voorkomen.

2 Regels overtreden: waarschuwing geven. Als een deelnemer de regels opnieuw overtreedt, geven we een officiële waarschuwing. Hierbij wordt benadrukt dat herhaling niet getolereerd zal worden. We zullen opnieuw contact opnemen met de deelnemer om de situatie te bespreken en om mogelijke oplossingen te vinden om herhaling te voorkomen.

3 Regels overtreden: uit de groep zetten (voor een periode). Als een deelnemer voor de derde keer de regels overtreedt, kan de deelnemer tijdelijk uit de groep gezet worden voor een bepaalde periode. De duur van deze periode is afhankelijk van de ernst van de overtreding en kan variëren van enkele dagen tot enkele weken. We zullen opnieuw contact opnemen met de deelnemer om deze beslissing te bespreken en om eventuele verdere stappen te overwegen om de veiligheid van onze gemeenschap te waarborgen.

 

We begrijpen dat er situaties kunnen zijn waarbij het nodig is om af te wijken van deze richtlijnen. In deze gevallen zullen we onze beoordeling baseren op de specifieke omstandigheden en ons best doen om de meest passende oplossing te vinden.

We hopen dat dit sanctiebeleid duidelijkheid schept over onze aanpak en onze inzet voor het handhaven van een veilige en respectvolle gemeenschap.

bottom of page